<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest dostawcą ciepła na rynek lokalny i energii elektrycznej na rynek lokalny i krajowy. Nowoczesne i na bieżąco doskonalone układy technologiczne pozwalają nam produkować energię cieplną oraz elektryczną w skojarzeniu na europejskim poziomie technicznym i ekonomicznym.

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, Jakością, Środowiskiem i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001: 2005 i PN- 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 daje odbiorcom naszych produktów pewność i gwarancję spełnienia ich wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP.

Jednoznacznym potwierdzeniem skutecznego wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KOGENERACJI S.A. są certyfikaty nadane przedsiębiorstwu przez firmy certyfikujące, które posiadamy od roku 1998. Początkowo certyfikat przyznawała firma TÜV CERT – TÜV NORD, a obecnie akredytowane w Polsce PCBC – Polskie Centrum Badan i Certyfikacji.

25 maja 2004 roku został przeprowadzony przez AFAQ (francuska firma certyfikująca ) audit systemu zarządzania środowiskowego. W rezultacie KOGENERACJA S.A. została włączona do środowiskowego certyfikatu globalnego EDF.

Polityki i certyfikaty

pdf OHSAS 18001 Pobierz
pdf BHP 18001 Pobierz
pdf Jakość i środowisko Pobierz
jpg Polityka Bezpieczeństwa Pobierz
jpg Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP Pobierz