<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

  • Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie we Wrocławiu i Siechnicach 

Program adresowany jest do mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które podpisały umowy na zakup ciepła z KOGENERACJĄ S.A. Przekazane środki pozwalają na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

  • Wsparcie organizacji integrujących osoby niepełnosprawne

Spółka od kilkunastu lat jest głównym sponsorem Międzynarodowego Turnieju Tenisa na Wózkach Wrocław Cup organizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI.

Od 3 lat współpracujemy z Fundacją L’Arche przy realizacji projektu „Razem zmieniamy świat”, mającego na celu  integrację osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji.

  • Trójstronne Porozumienie dla Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia

Porozumienie to jest wspólnym projektem Gminy Wrocław, KOGENERACJI S.A. i Fortum Power and Heat Polska odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia. Głównym jego celem jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

  • Fundacja im. Józefa Pupki

Celem statutowym fundacji jest wsparcie finansowe utalentowanych studentów z ubogich środowisk. Strona fundacji: www.fjp.org.pl

  • Dni Otwartych Drzwi

Dni Otwartych Drzwi to jedyna w roku okazja, by z bliska przyjrzeć się działaniu wrocławskiej elektrociepłowni. Wydarzenie jest organizowane dla mieszkańców Wrocławia i okolic przez Spółkę od ponad 20 lat.

  • Respect Index

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku. Ideą projektu jest promowanie spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

  • Rada Etyki

Rady Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki, funkcjonuje poza strukturami formalnymi firmy, na zasadzie działalności społecznej. Jej misją jest propagowanie wśród pracowników wartości etycznych.