<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Grupa EDF

Grupa EDF w Polsce

Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. W Polsce posiada blisko 10% udziału w rynku energii elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego. EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej.

Grupa EDF jest w Polsce czołowym producentem energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW.

Poprzez swoje spółki zależne EDF Polska, DK Energy, Fenice, Tiru i Citelum, Grupa EDF oferuje społecznościom lokalnym szeroki zestaw usług związanych z efektywnością energetyczną. EDF oferuje również sprzedaż energii elektrycznej i usługi dużym klientom biznesowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Strona korporacyjna: www.edf.pl