<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Dbałość o środowisko naturalne

Dbałość o środowisko naturalne

  • Inwestycje środowiskowe

W ramach inwestycji w Elektrociepłowni Czechnica przeprowadzono modernizację i przystosowanie jednego z kotłów węglowych na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym, który w 100% jest opalany biomasą. Jego eksploatacja rozpoczęła się pod koniec 2010 r.

W styczniu 2016 r. w EC Wrocław uruchomiono instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpływa na poprawę jakości powietrza – emisje tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie.

  • Działania na rzecz likwidacji niskiej emisji

– program Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem programu KAWKA
– festyny edukacyjne dla mieszkańców
– seminaria i  warsztaty dla zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
– program edukacji ekologicznej we wrocławskich szkołach

  • Wsparcie przy uzyskaniu białych certyfikatów
  • „Patronat Energetyczny” nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu