<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ciepło sieciowe

Finansujemy do 100% kosztów zamiany kotłowni lokalnych na węzły cieplne

KOGENERACJA S.A. w ramach programu pokrywa koszty:

  • Zakupu, projektowania i montażu węzła cieplnego
  • Adaptacji pomieszczenia technicznego
  • Wykonania niezbędnych połączeń instalacyjnych wewnątrz budynku
  • Opłaty przyłączeniowej

 

Procedura zamiany

Wniosek

Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do dystrybutora – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

Umowa o przyłączenie do sieci

Dystrybutor zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

Umowa finansowania węzła

KOGENERACJA S.A. zawiera z Wnioskodawcą umowę finansowania węzła

Umowa przesyłu i umowa sprzedaży ciepła

Wnioskodawca zawiera umowy przesyłu z dystrybutorem i umowę sprzedaży ciepła z KOGENERACJĄ S.A.

Proces inwestycyjny

KOGENERACJA S.A. realizuje proces inwestycyjny

Finansowanie budowy węzłów cieplnych

KOGENERACJA S.A. w ramach programu pokrywa koszty:

  • Zakupu, projektowania i montażu węzła cieplnego

 

Procedura

Wniosek

Wnioskodawca składa kompletny wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia do dystrybutora – Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu

Umowa o przyłączenie do sieci

Dystrybutor zawiera z Wnioskodawcą umowę o przyłączenie do sieci

Umowa finansowania węzła

KOGENERACJA S.A. zawiera z Wnioskodawcą umowę finansowania węzła z możliwością zawarcia umowy dzierżawy

Umowa przesyłu i umowa sprzedaży ciepła

Wnioskodawca zawiera umowy przesyłu z dystrybutorem i umowę sprzedaży ciepła z KOGENERACJĄ S.A.

Proces inwestycyjny

KOGENERACJA S.A. realizuje proces inwestycyjny budowy węzła

Umowa eksploatacyjna

Wnioskodawca zawiera umowę eksploatacyjną z wybranym podmiotem posiadającym odpowiednie uprawnienia w przypadku dzierżawy węzła

 

Uciepłownienie wrocławskich kamienic

Oferta KOGENERACJI dla wspólnot mieszkaniowych przyłączających się do sieci ciepłowniczej i korzystających z Programu KAWKA

  • budowa i sfinansowanie węzła cieplnego
  • bonus 3 tys. zł brutto dla każdego lokalu w budynku, niezależnie od tego, z jakiego źródła ciepła rezygnuje przyłączając się do instalacji c.o. i c.w.u. w budynku

 

Oferta KOGENERACJI dla pozostałych wspólnot mieszkaniowych

 

  • budowa i sfinansowanie węzła cieplnego

Sieci lokalne

Jeśli mimo braku ograniczeń technicznych dystrybutor odmówił przyłączenia Twoich obiektów do sieci miejskiej z powodów ekonomicznych? Skontaktuj się z KOGENERACJĄ S.A. Przeanalizujemy możliwość budowy w naszej lokalnej sieci ciepłowniczej i podłączenie jej do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Koszty inwestycji przyłączenia do sieci są niższe od nakładów na kotłownię gazową lub olejową.