<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Wskaźniki

Udział ciepła wytworzonego z OZE

Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2018 r. wynosił 2%.

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2017 oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne

pdf Struktura paliw 2017 Pobierz

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc dla sieci ciepłowniczej za 2018 r.

Wielkość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc dla sieci ciepłowniczej zasilanej z KOGENERACJI S.A. za rok 2018 została wyznaczona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Wskaźnik ten za rok 2018 wynosi Wpc = 1,221