<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Wskaźniki

Udział ciepła wytworzonego z OZE

Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2017 r. wynosił 6%.

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2017 oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne

pdf Struktura paliw 2017 Pobierz