<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Komunikaty

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

27/06/2018 1:07 pm

Szanowni Państwo,

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich „KOGENERACJA” S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 01 lipca br. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat za zobowiązania względem Spółki.

Nowy, indywidualny dla każdego odbiorcy numer rachunku bankowego znajdą Państwo na bieżącej fakturze.

W związku z powyższym prosimy o:

– dokonanie zmiany numeru rachunku bankowego w zdefiniowanych/zapisanych przelewach w bankowości elektronicznej, jeśli regulują Państwo płatności przez Internet;

– dokonanie zmiany numeru rachunku bankowego w swoim banku, jeśli korzystają Państwo ze zlecenia stałego;

– poinformowanie o zmianach rachunku innych osób, które dokonują płatności w Państwa imieniu.

Podmiotom zarządzającym Wspólnotami Mieszkaniowymi przypominamy o konieczności regulowania należności na rachunki bankowe wskazane na fakturach. Dlatego też prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków indywidualnych dla każdej Wspólnoty, na które należy dokonywać wpłat.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:
Biurem Obsługi Klienta, tel. 71 323 81 54 lub 71 323 83 33.

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego pod adresem: bok@kogeneracja.com.pl