<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Raporty bieżące

Raporty giełdowe bieżące

25 24.04.2018, 08:22

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017

24 24.04.2018, 08:21

Uchwała Zarządu KOGENERACJI S.A. dotycząca przyjęcia zmiany Polityki Dywidendy

23 23.04.2018, 15:04

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

22 23.04.2018, 15:03

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

21 23.04.2018, 15:03

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 roku

20 23.04.2018, 15:02

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 23 kwietnia 2018 roku

19 12.04.2018, 13:32

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2018 roku

18 12.04.2018, 13:31

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 12 kwietnia 2018 roku

17 12.04.2018, 11:33

Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

16 11.04.2018, 12:26

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 10 maja 2018 r.

EBI_03 09.04.2018, 17:49

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

15 09.04.2018, 17:48

Odwołanie i powołanie Prezesa oraz członków Zarządu Spółki

14 09.04.2018, 17:48

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

13 03.04.2018, 14:15

Zgłoszenie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej

12 28.03.2018, 17:53

Wyznaczenie do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

11 28.03.2018, 17:17

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

10 27.03.2018, 09:44

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 23 kwietnia 2018 r.

9 19.03.2018, 18:04

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

8 16.03.2018, 12:53

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 12 kwietnia 2018 r.

7 15.03.2018, 11:08

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

6 15.03.2018, 11:07

Nabycie znacznego pakietu akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

EBI_02 13.03.2018, 09:56

Wdrożenie zasady II.Z.3. i II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

5 15.02.2018, 17:15

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

4 12.02.2018, 17:01

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 2017 r.

EBI_01 08.02.2018, 12:50

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

3 01.02.2018, 17:28

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2 29.01.2018, 14:50

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

1 10.01.2018, 10:06

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

35 18.12.2017, 16:24

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

34 18.12.2017, 15:52

Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu Komitetu Wynagrodzeń

33 13.12.2017, 20:17

Zatwierdzenie Strategii Ciepłownictwa dla Grupy Kapitałowej PGE

32 23.11.2017, 15:09

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% liczby głosów w Spółce

31 14.11.2017, 15:12

Zawiadomienie od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o pośrednim nabyciu akcji

30 14.11.2017, 14:14

Spełnienie się warunku wejścia w życie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

29 14.11.2017, 14:13

Spełnienie się warunku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

28 14.11.2017, 11:54

Spełnienie się warunku rezygnacji członków Rady Nadzorczej

27 13.11.2017, 16:03

Sprzedaż aktywów EDF w Polsce

25 03.11.2017, 12:34

Spełnienie warunków z umowy sprzedaży akcji dotyczącej sprzedaży aktywów EDF w Polsce

24 20.10.2017, 15:39

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

EBI_1 20.10.2017, 12:43

Powołanie Przewodniczącego i zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

23 20.10.2017, 12:39

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

22 21.09.2017, 14:24

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

21 21.09.2017, 14:23

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

20 21.09.2017, 14:23

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 września 2017 roku

19 21.09.2017, 14:22

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 21 września 2017 roku

18 08.09.2017, 17:14

Zawiadomienie o przekroczeniu 5% liczby głosów w Spółce

17 01.09.2017, 13:28

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 września 2017 r.

16 23.08.2017, 13:04

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 września 2017 r.

15 05.07.2017, 08:26

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

14 19.05.2017, 11:53

Podpisanie umowy sprzedaży akcji pomiędzy EDF International SAS i EDF Investment II B.V. a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

13 11.05.2017, 17:14

Podpisanie Umowy opcji sprzedaży pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a EDF International SAS i EDF Investment II B.V.

12 20.04.2017, 14:57

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

11 20.04.2017, 14:56

Podział wyniku za rok 2016 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017 roku

10 20.04.2017, 14:55

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku

09 20.04.2017, 14:53

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 20 kwietnia 2017 roku

08 23.03.2017, 13:59

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r.

07 10.03.2017, 17:55

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

06 10.03.2017, 17:51

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016

05 07.03.2017, 07:00

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2016

04 14.02.2017, 14:06

Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.

03 27.01.2017, 19:05

Podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) między EDF International oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A.

02 27.01.2017, 13:05

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

01 18.01.2017, 13:51

Negocjacje dotyczące sprzedaży aktywów kogeneracyjnych Grupy EDF w Polsce

20 19.12.2016

Aktualizacja polityki informacyjnej (dot. raportu bieżącego 18/2016)

19 26.10.2016

Podjęcie negocjacji na wyłączność sprzedaży aktywów kogeneracyjnych Grupy EDF w Polsce

18 01.07.2016

Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania KOGENERACJI S.A.

17 31.05.2016

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

16 31.05.2016

Podział wyniku za rok 2015 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 roku

15 31.05.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 maja 2016 roku

14 31.05.2016

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 31 maja 2016 roku

13 25.05.2016

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

12 12.05.2016

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

11 28.04.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 31 maja 2016 r.

10 26.04.2016

Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

09 21.04.2016

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015

08 14.03.2016

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015

07 25.01.2016

Przegląd strategicznych opcji rozwoju Emitenta

06 26.01.2016

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

05 25.01.2016

Przegląd strategicznych opcji rozwoju Emitenta

EBI_02 25.01.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 22.01.2016

Zmiana składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

04 13.01.2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

03 13.01.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2016 roku

02 13.01.2016

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 13 stycznia 2016 roku

01 07.01.2016

Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

10 29.12.2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

09 15.12.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 13 stycznia 2016 r.

08 24.06.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku

07 24.06.2015

Podział wyniku za rok 2014 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2015 roku

06 24.06.2015

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 23 czerwca 2015 roku

05 27.05.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

04 22.05.2015

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014

03 22.05.2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

02 02.03.2015

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2014

01 28.01.2015

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

35 17.11.2014

Umowa znacząca – umowa spedycyjna

34 16.10.2014

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

33 01.10.2014

Umowy znaczące – umowy z EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

32 21.08.2014

Ustanowienie zastawu rejestrowego

31 07.08.2014

Ustanowienie zastawów zwykłych

30 01.08.2014

Umowa znacząca – umowa pożyczki z EDF INVESTISSEMENTS GROUPE SA

29 22.07.2014

Umowa znacząca – umowa wieloletnia sprzedaży węgla energetycznego

28 09.07.2014

Zakończenie sporu zbiorowego w KOGENERACJI S.A.

27 30.06.2014

Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

26 26.06.2014

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

25 26.06.2014

Podział wyniku za rok 2013 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku

24 26.06.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku

23 26.06.2014

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2014 roku

22 25.06.2014

Aneks do umowy znaczącej cash-pool (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

21 17.06.2014

Dywidenda uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej EC Zielona Góra w dniu 17 czerwca 2014 roku

20 06.06.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

19 06.06.2014

Tekst statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

18 02.06.2014

Uchwała Zarządu KOGENERACJI S.A. dotycząca przyjęcia Polityki Dywidendy

17 30.05.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

16 30.05.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

15 19.05.2014

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

14 15.05.2014

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

13 15.05.2014

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

12 15.05.2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

11 15.05.2014

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013

10 09.05.2014

Zmiana daty publikacji raportu okresowego KOGENERACJI S.A. za I kwartał 2014 roku

09 11.04.2014

Wniosek zarządu spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

08 10.04.2014

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

07 10.04.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 roku

06 10.04.2014

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 9 kwietnia 2014 roku

05 07.04.2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

04 13.03.2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 9 kwietnia 2014 r.

EBI_01 12.03.2014

Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) na GPW

03 07.03.2014

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2013

02 06.02.2014

Informacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie rozpoczęcia sporu zbiorowego

01 29.01.2014

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

27 29.10.2013

Umowa znacząca – umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

26 25.10.2013

Powołanie Członka Zarządu

25 25.10.2013

Tekst jednolity statutu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

24 24.10.2013

Umowa znacząca – umowa z konsorcjum FORTUM POWER AND HEAT Oy i INSTAL KRAKÓW S.A.

23 19.08.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2013 roku

22 19.08.2013

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podjęte w dniu 20 sierpnia 2013 roku

21 04.08.2013

Decyzja dotycząca wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za 2012 r. dla spółki zależnej Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

20 23.07.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 20 sierpnia 2013 r.

EBI_01 13.06.2013

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji

19 13.06.2013

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

18 13.06.2013

Powołanie Członków Rady Nadzorczej IX kadencji

17 13.06.2013

Podział wyniku za rok 2012 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2013 roku

16 13.06.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2013 roku

15 13.06.2013

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 13 czerwca 2013 roku

14 10.06.2013

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta

13 12.05.2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 13 czerwca 2013 r.

12 09.05.2013

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportów Bieżących nr 14, 21 oraz 32/2012)

11 09.05.2013

Zmiany w akcjonariacie - przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

10 25.04.2013

Opinia Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu dot. podziału zysku za rok obrotowy 2012

09 23.04.2013

Wybór członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

08 16.04.2013

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2012 roku

07 15.04.2013

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2012

06 28.03.2013

Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 13 lipca 2009 r.

05 26.02.2013

Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego nr 31/2012)

04 23.01.2013

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

03 22.01.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 roku

02 22.01.2013

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

01 22.01.2013

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 22 stycznia 2013 roku

35 19.12.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 22 stycznia 2013 r.

34 17.12.2012

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

33 05.12.2012

Umowa znacząca – umowa z konsorcjum Rafako S.A. i PBG S.A. w upadłości układowej

32 18.11.2012

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i 21/2012)

31 26.09.2012

Umowa znacząca – umowa z EDF Paliwa Sp. z o.o.

30 26.09.2012

Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa na dostawy biomasy z dnia 18 maja 2011 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Energokrak Sp. z o.o.

29 20.09.2012

Powołanie Prezesa Zarządu

28 17.09.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2012 roku

27 17.09.2012

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

26 17.09.2012

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 17 września 2012 roku

25 10.09.2012

Informacja o zmianie firmy akcjonariusza posiadającego ponad 15% akcji

24 05.09.2012

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

23 03.09.2012

Rezygnacja Prezesa Zarządu/informacja o kandydacie na Prezesa Zarządu

22 16.08.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 17 września 2012 r.

21 31.07.2012

Aneksy do umów w tzw. systemie cash-pool zawarte przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A.

20 01.07.2012

Rozwiązanie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta – Umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 30 kwietnia 2002 r.

19 26.06.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku

18 26.06.2012

Dywidenda za rok 2011 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku

17 26.06.2012

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2012 roku

16 25.06.2012

Rozwiązanie umowy znaczącej – Umowa kredytu w rachunku bankowym z dnia 27 października 2003 r. z ING Bank Śląski S.A.

15 25.06.2012

Udzielenie poręczeń w ramach systemu cash-pool

14 25.06.2012

Zawarcie umowy znaczącej

13 29.05.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.

12 22.05.2012

Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy

EBI_01 10.05.2012

Zmiana składu Komitetu Audytu

11 29.04.2012

Sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o.

10 25.04.2012

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2011 roku

09 05.03.2012

Informacja o zmianie firmy akcjonariusza posiadającego ponad 15% akcji

08 05.03.2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 marca 2012 roku

07 05.03.2012

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

06 05.03.2012

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 5 marca 2012 roku

05 21.02.2012

Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki

04 16.02.2012

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

03 16.02.2012

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w wyniku nabycia akcji Emitenta

02 05.02.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 5 marca 2012 r.

01 25.01.2012

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

30 20.12.2011

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji Emitenta

29 08.12.2011

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji Emitenta

28 17.11.2011

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

27 27.10.2011

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

26 20.10.2011

Zwiększenie produkcji energii zielonej w EC Wrocław

25 16.10.2011

Zakończenie sporu zbiorowego dotyczącego zmian organizacyjnych

24 25.08.2011

Umowa znacząca – aneks do umowy z ING Bank Śląski S.A.

23 23.08.2011

Tekst jednolity statutu KOGENERACJI S.A.

22 11.08.2011

Emisja obligacji

21 30.06.2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku

EBI_01 30.06.2011

Przestrzeganie "Dobrych praktyk spółek giełdowych" w zakresie praktyk stosowanych przez akcjonariuszy - praktyka nr 4.6. i praktyka nr 4.9.

20 30.06.2011

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

19 30.06.2011

Dywidenda za rok 2010 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku

18 30.06.2011

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 2011 roku

17 20.06.2011

Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

16 07.06.2011

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

15 06.06.2011

Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby akcji i głosów przez Legg Mason Akcji FIO

14 02.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

13 01.06.2011

Zmiana formy prawnej akcjonariusza posiadającego ponad 5% udziału w kapitale własnym Emitenta

12 24.05.2011

Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

11 24.05.2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

10 24.05.2011

Deklaracje dotyczące wypłaty dywidendy

09 17.05.2011

Umowa znacząca – umowa z Energokrak Sp. z o.o.

08 17.05.2011

Zakończenie procesu likwidacji spółki zależnej ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji

07 10.05.2011

Zakup udziałów spółki zależnej PPO Siechnice Sp. z o.o.

06 04.05.2011

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

05 28.04.2011

Raporty przekazane do publicznej wiadomości w 2010 roku

04 16.03.2011

Wybór Członka Zarządu przez pracowników

03 01.03.2011

Rezygnacja Członka Zarządu z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

02 21.02.2011

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w wyniku pośredniego nabycia akcji Emitenta

01 27.01.2011

Harmonogram przekazywania raportów okresowych