<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Raporty giełdowe okresowe

Raporty giełdowe okresowe

KOGENERACJA S.A. publikuje następujące raporty okresowe:

  • raporty kwartalne za I i III kwartał (łącznie sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe),
  • raport półroczny (łącznie sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe),
  • raport roczny jednostkowy i skonsolidowany.

Raporty roczne

Raporty skonsolidowane

06.03.2018, 07:04

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

07.03.2017, 07:02

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

14.03.2016

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

13.03.2015

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2014

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

21.03.2014

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2013

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

16.04.2013

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2012

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

23.04.2012

List Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa – 2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu skonsolidowanym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – skonsolidowane

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie skonsolidowane

Raporty jednostkowe

06.03.2018, 07:02

List Prezesa Zarządu – 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupy Kapitałowej za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

07.03.2017, 07:04

List Prezesa Zarządu – 2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2016 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

14.03.2016

List Prezesa Zarządu – 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2015 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

13.03.2015

List Prezesa Zarządu – 2014

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2014 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2014 wersja graficzna

21.03.2014

List Prezesa Zarządu – 2013

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2013 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2013 wersja graficzna

16.04.2013

List Prezesa Zarządu – 2012

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2012 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2012 wersja graficzna

23.04.2012

List Prezesa Zarządu – 2011

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. za 2011 rok

Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu jednostkowym

Oświadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym – jednostkowe

Opinia i raport Biegłego Rewidenta – sprawozdanie jednostkowe

Raport Roczny 2011 wersja graficzna

Raporty półroczne

29.08.2017, 06:40

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2017

29.08.2017, 06:40

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2017

29.08.2017, 06:40

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017

29.08.2017, 06:40

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017

29.08.2017, 06:40

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2017

29.08.2017, 06:40

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2017

26.08.2016

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2016

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2016

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2016

28.08.2015

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2015

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2015

29.08.2014

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2014

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2014

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2014

29.08.2013

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2013

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2013

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2013

30.08.2012

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2012

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2012

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2012

30.08.2011

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2011

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011

Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011

Oświadczenie Zarządu zasady rachunkowości PSr 2011

Oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony do badania PSr 2011

Raporty kwartalne

10.11.2017, 07:17

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r.

12.05.2017, 06:34

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

10.11.2016

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.

13.05.2016

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r.

15.05.2015

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r.

13.11.2015

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r.

13.05.2014

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 r.

13.11.2014

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.

14.05.2013

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 r.

13.11.2013

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r.

14.05.2012

Skrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 r.

12.11.2012

Skrócone środroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 r.

27.02.2013

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 r.

12.05.2011

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011 r.

09.11.2011

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011 r.

28.02.2012

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 r.