<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Polityka informacyjna

Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A.

W dniu 19 grudnia 2016 r. uchwałą Zarządu został przyjęty tekst jednolity polityki informacyjnej Spółki, tzn. Indywidualnego Standardu Raportowania KOGENERACJI S.A.

Niezależnie od przyjęcia polityki informacyjnej Spółka każdorazowo dokonuje oceny zaistniałych zdarzeń pod kątem spełnienia wszystkich przesłanek koniecznych do zakwalifikowania danej informacji, również niewskazanej w Indywidualnym Standardzie Raportowania KOGENERACJI S.A. jako informacji poufnej w rozumieniu MAR.

pdf Indywidualny Standard Raportowania KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Załącznik do ISR KOGENERACJI S.A. Pobierz