<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Kalendarz inwestora

Kluczowe daty

12 lutego 2018
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za 2017 rok
6 marca 2018
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
12 kwietnia 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( I )
23 kwietnia 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( II )
26 kwietnia 2018
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za IQ 2018 roku
10 maja 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( III )
15 maja 2018
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
17 maja 2018
26 lipca 2018
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku
7 sierpnia 2018
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku
30 października 2018
Publikacja szacunków wybranych danych finansowych za IIIQ 2018 roku
13 listopada 2018
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku