<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Indicators

(Polski) Udział ciepła wytworzonego z OZE

(Polski) Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2018 r. wynosił 2%.

(Polski) Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2017 oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne

(Polski) Struktura paliw 2017 Download