<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Dokumenty, formularze i wnioski

(Polski) Przyłączenie do sieci

(Polski) Wrocław

(Polski) Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download

(Polski) Wrocław - Zawidawie

(Polski) Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Wzór wniosku o techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Download

(Polski) Siechnice i Święta Katarzyna

(Polski) Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej Download
(Polski) Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia w Gminie Siechnice Download

(Polski) Sprzedaż ciepła

(Polski) Wrocław

(Polski) Wrocław - Zawidawie

(Polski) Siechnice i Święta Katarzyna

(Polski) Polecenie zapłaty

(Polski) Opis usługi

POLECENIE ZAPŁATY to wygodny i bezpieczny sposób płacenia zobowiązań wobec naszej firmy. Kogeneracja przesyła jak do tej pory faktury na wskazany przez Ciebie adres oraz zlecenie obciążenia rachunku do banku zgodnie z terminem płatności i kwotą wynikającą z faktury.

Na fakturze umieszczona zostanie nowa forma płatności pt.: POLECENIE ZAPŁATY , oznaczać to będzie, że za tą fakturę nie musisz już dokonywać płatności, zrobimy to za Ciebie, poprzez obciążenie Twojego rachunku .

Jakie są korzyści dla klientów?

 • oszczędzasz czas i pieniądze
 • Wierzyciel zleca transakcję obciążenia rachunku dłużnika w dniu płatności, nie ma obaw, że zostaną naliczone odsetki od nieterminowej płatności, jeśli zapewnisz środki na swoim rachunku.
 • Polecenie zapłaty jest zdecydowanie tańsze niż pozostałe formy płatności. Większość banków nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu od swoich klientów, w pozostałych bankach prowizja jest niższa niż przelew bankowy czy przekaz pocztowy.
 • Nie musisz pamiętać o zapłacie za nasze zobowiązanie , faktura/rachunek zapłacą się same.
 • bezpieczeństwo
 • Polecenie zapłaty jest usługą gwarantowaną odpowiednimi regulacjami prawnymi
 • masz kontrolę nad transakcjami dokonywanymi poprzez polecenie zapłaty. Na Twoim rachunku bankowym widnieje kwota pobrana przez wierzyciela, możesz ją porównać z fakturą przez nas przesłaną.
 • w przypadku wątpliwości możesz odwołać transakcję lub zrezygnować z rozliczenia poprzez Polecenie Zapłaty.

Jak uruchomić usługę ? 

– wypełnij druk zgody na obciążenie rachunku :

 • Osoby indywidualne podają imię i nazwisko oraz dokładny adres , podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają nazwę firmy oraz jej adres.
 • Nazwa banku oraz nr rachunku bankowego, na którym będą dokonywane rozliczenia
 • Zaznacz właściwy status : odbiorcy indywidualni lub pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 • 10-cio cyfrowy identyfikator płatności. Do uzupełnienia pozostaje sześć cyfr- jest to twój nr odbiorcy , skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta tel: (71) 323 83 33 , 32 37 222 , 323 81 54, lub mail:bok@kogeneracja.com.pl. w celu uzyskania tej informacji. Podpisując wypełniony formularz, pamiętaj aby Twój podpis na druku zgody był identyczny jak ten złożony na karcie wzorów podpisów w Twoim banku. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo przystaw pieczątkę firmową.

Egzemplarz dla wierzyciela przekaż listownie lub osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu, drugi egzemplarz przekaż do banku obsługującego Twój rachunek.

Upewnij się, że Twój bank zawarł porozumienie międzybankowe w sprawie stosowania usługi Polecenie Zapłaty.

Więcej szczegółów o usłudze Polecenia Zapłaty można znaleźć na ogólnodostępnej stronie internetowej: www.poleceniezaplaty.org.pl

 

(Polski) Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku Download

(Polski) E-faktura

(Polski) Dbając o zrównoważony rozwój, zachęcamy Państwa do skorzystania z elektronicznej faktury. Jest to całkowicie bezpieczna i przyjazna środowisku forma otrzymywania dokumentów płatniczych, bez konieczności ich drukowania.

E- faktura to wygodny i bezpieczny odpowiednik dokumentu w formie papierowej.

Każda faktura w formie elektronicznej wystawiona przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest oznaczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację jej wystawcy oraz gwarantującym  integralność oraz autentyczność e-faktury. Tym samym zapewnione jest bezpieczeństwo podatkowe: e-faktura z kwalifikowanym podpisem elektronicznym to dokument równie ważny i niepodważalny jak faktura papierowa.

Czas oczekiwania na faktury jest krótki, gdyż faktury w formie elektronicznej są przesyłane bezpośrednio na wskazany adres e-mail. Dzięki szybszemu otrzymywaniu faktur od dostawcy sprawniej przebiega proces zamykania okresów finansowych. Ponadto zyskają Państwo więcej czasu na uregulowanie płatności z faktury, co pozwoli zaoszczędzić dodatkowych kosztów związanych z naliczanymi odsetkami.

E-Faktura jest ekologiczna i pozwala ograniczyć zużycie papieru. Wybierając e-faktury chronimy środowisko naturalne.

Jak uruchomić usługę ?

– wypełnij druk zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej,

 • podaj imię i nazwisko oraz dokładny adres , podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają nazwę firmy, NIP oraz jej adres.
 • Podaj imię i nazwisko, numer telefonu, osoby do kontaktu,
 • Wpisz adres e-mail Nabywcy/odbiorcy faktury,
 • Podpisz czytelnie wypełniony formularz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, przystaw pieczątkę firmową,
 • przekaż formularz listownie lub osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta przy ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.
(Polski) Zgoda na otrzymywanie e-faktury Download